HJEM                   STYRET                    INFORMASJON                 DOKUMENTER

 

Siste nytt

 

 

 

Om Felom Hyttevel

 

Velkommen til Felom Hyttevel's hjemmesider

Felom Hyttevel ble etablert 24. mars 2006.

Felom Hyttevel har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter vis á vis offentlige myndigheter, tilgrensende grunneiere og andre - samt bidra til å gjøre området trygt og trivelig.  Velforeningen er upolitisk.

Vellets virkefelt er begrenset til området innenfor Fefor Hotel - Lomsetra Hytteområde. med mulighet for utvidelse til å omfatte andre områder ved Fefor.

Copyright ® 2011 Felom Hyttevel.be
Home About Us Support Services Contacts Help FAQ

Felom Hyttevel

www.felom.be

 

FELOM HYTTEVEL